Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je in principe geen overuren maken. Je mag alleen overuren maken als er een duidelijke reden is, bijvoorbeeld een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk.

Studenten ouder dan 18 jaar vallen in dat geval onder de regels van toepassing op de gewone werknemers. Voor overuren word je extra betaald: 50 % extra voor overuren op gewone werkdagen (van maandag tot en met zaterdag) en 100 % extra voor overuren op zon- en feestdagen.

Mag een jobstudent ’s nachts werken?

Nachtarbeid is werk dat verricht wordt tussen 20 uur en 6 uur. Nachtarbeid is in principe verboden, maar er bestaat een lange lijst van uitzonderingen naargelang de sector of de aard van het werk dat je uitvoert (bijvoorbeeld horeca, ploegenarbeid …). Als je jonger dan 18 bent, is nachtarbeid nog strenger gereglementeerd. Studenten tussen van 16 tot 18 jaar mogen wel werken tussen 22u en 6u of tussen 23u en 7u als het gaat om ploegendienst of werk dat niet onderbroken kan worden. Er moet in elk geval minstens 11 of 12 uur (als je jonger bent dan 18) rusttijd worden gegarandeerd voordat je opnieuw aan het werk gaat.

Mag een jobstudent op zondag werken?

Werken op zondag of op een betaalde feestdag is in principe verboden, maar er bestaan talrijke uitzonderingen (horeca, kleinhandel, toeristische centra, bepaalde zondagen van het jaar …). Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je recht op een bijkomende rustdag, onmiddellijk volgend of voorafgaand aan een zondag. Afwijkingen zijn mogelijk in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een onvoorziene noodzakelijkheid), wanneer dit gemeld wordt aan de sociale inspectie. Dus jongeren vanaf 16 jaar mogen in de horecto bijvoorbeeld tot 23u werken, als zij op de uur nog met het openbaar vervoer naar huis kunnen of als de werkgever vervoert regelt. Als 18-jarige mag je zelfs in geval van afwijking niet meer dan 1 zondag op 2 werken, behalve met voorafgaande toelating van de arbeidsinspecteur.

Bron: Jobat.be

Join the conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *