We zitten nu volop in een overgangsperiode voor het hoger onderwijs die zijn voltooiing moet bereiken tegen 2014. Enkele belangrijke topics in deze hervormingen zijn;  het Bologna akkoord , Erasmus studenten, academisering, hoger beroepsonderwijs, integratie. Deze ontwikkeling zou het Vlaamse hoger onderwijs moeten verbeteren en in lijn brengen met de Europese doelstellingen.
We gaan de verschillende topics één voor één kort bespreken.

Het Bologna akkoord

De Bologna verklaring is de naam van een akkoord ondertekent door de Europese ministers van onderwijs in 1999. Het akkoord streeft naar een eengemaakte Europese onderwijsruimte.
Het doel van het Bologna akkoord is
1) de scholingsgraad van de Europeanen op aan de top te brengen. In het kader van de kennis economie hebben we meer hoog geschoolden nodig. En dit werkt; in België heeft 23% van de bevolking tussen 55-64 een diploma hoger onderwijs, een generatie later (25-34 jaar) is dat al 42%.
2) de mobiliteit bevorderen binnen Europa. In de tijd van Erasmus reisden studenten en docenten vlot van de ene Europese universiteit naar de andere. Voor Bologna was dit niet zo een evidentie; nu wilt Vlaanderen tegen 2020 maar liefst 20 procent van de studenten een Erasmus ervaring geven.
3) uniformiseren van het onderwijs via de BaMa structuur. Via de BaMa, of Bachelor-Master structuur wilt Europa een zekere uniformiseren brengen binnen het Europese hoger onderwijs.
De bedoeling is dat de student, naar Angelsaksisch model, eerst 3 jaar een bachelor opleiding volgt en dan de keuze heeft om te stoppen met studeren of om verder te gaan met een 2-jarige master opleiding (er zijn uitzonderingen die maar 2 jaar duren; industrieel ingenieur, handelswetenschappen, EW, …) .
Er zouden 2 soorten bachelors zijn; academische bachelors en professionele bachelors. Bij professionele bachelors is de student na zijn 3 jarige bachelor klaar voor de arbeidsmarkt. Bij academische bachelors zou het de bedoeling zijn dat de student doorstroomt naar een master opleiding. Studenten die een professionele bachelor op zak hebben en toch nog graag willen voort studeren om een master te behalen kunnen een schakelopleiding volgen, die de overgang naar het academisch niveau mogelijk moet maken.
Na het behalen van een bachelor of masterdiploma kun je nog een bijkomende bachelor of master behalen. We spreken dan van een BanaBa (bachelor na bachelor), ManaMa (master na master), BanaMa (bachelor na master). Dit is zeer interessant voor de studenten want zij kunnen zo een 2e Master diploma verkrijgen (ManaMa) zonder daarvoor nog eens extra 3 jaar voor een bachelor diploma te studeren. Met dit systeem kun je dus bv 2 masters halen in 7 jaar (3j bachelor + 2jaar master1 + 2 jaar master 2).
Even eenvoudig uitgelegd:
[tabs style=”default”] [tab title=”3 jaar academische bachelor”]

 • BanaBa
 • Arbeidsmarkt
 • 2-jarige master
 •                      Arbeidsmarkt
 •                      Postgraduaat
 •                      Doctoraat
 •                      ManaMa
 •                      BanaMa
[/tab] [tab title=”3 jaar professionele bachelor”]
 • Schakelprogramma
 •                     2-jarige master
 •                                                     Arbeidsmarkt
 •                                                     Postgraduaat
 •                                                     Doctoraat
 •                                                     ManaMa
 •                                                    BanaMa
 • Arbeidsmarkt
 • BanaBa
[/tab] [/tabs]

De Academisering

Alle master opleidingen die aan hogescholen gegeven worden zouden tegen einddatum 2014 ‘academischer’ moeten worden. Concreet wilt dit zeggen dat er binnen deze opleidingen meer aandacht zal moeten worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek.
Het gaat hier over de opleidingen  industrieel ingenieur, toegepaste taalkunde, architectuur, handelswetenschappen,… . Praktisch wilt dit zeggen dat deze hogeschool opleidingen binnenkort tot een universitair diploma zullen leiden.
 

Hoger Beroepsonderwijs

Dit is ruwweg gezegd alles wat je vind van onderwijs tussen het secundaire onderwijs en het hogere onderwijs (universiteiten en hogescholen). HBO stoomt de studenten klaar voor de arbeidsmarkt en maakt geen deel uit van de BanaMa structuur.
 

Integratie

Vroeger had je in Vlaanderen verschillende hogescholen en universiteiten met lossen samenwerkingsverbanden. Vanaf 2002 was KULeuven rector André Oosterlinck Marleen Vanderpoorten (toenmalig minister van onderwijs )te vlug af. De minister wou de hogescholen samenvoegen met de universiteiten in regionale associaties. De rector wou echter liever een associatie met katholieke hogescholen en hij slaagde in zijn plan. De associatie KULeuven telt nu meer dan 40 procent van de studenten in Vlaanderen verspreid over 2 universiteiten en 12 hogescholen. Ook de andere universiteiten hebben niet stil gezeten; zowel de UGent, LUC, de Universiteit van Antwerpen en de VUB zijn beginnen associëren.
 

Bidiplomering

Bidiplomering is volgens Wikipedia “ een overeenkomst tussen twee instellingen voor hoger onderwijs die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het programma elk een (gelijkwaardig) diploma uitreiken. ». Een toepassing hiervan zien we bij de HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel). Hier kun je nu een 2 talig diploma office management halen.
 
Klik hier voor het artikel op Brussel Nieuws.
 
[related_posts]

Join the conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *