Credit komt van het Latijnse ‘credere’ dat toevertrouwen betekent. Als term binnen het hoger onderwijs staat credit voor 28 uur studie inspanning. Onder studie inspanning wordt zowel het volgen van les als het studeren bedoeld.
Een studiepunt kunnen we dus beschouwen als een maat voor de zwaarte vak een vak. Eenvoudig uitgelegd zal je meer moeten uren moeten spenderen aan een vak van 10 studiepunten dan aan een vak van 4 studiepunten.
Als je geslaagd bent voor een bepaald vak zeggen ze dat je X aantal studiepunten verworven hebt en dat je dus vrijgesteld bent voor dit vak. Om een volledige bachelor opleiding te behalen moet je 180 studiepunten verwerven, een bijkomende master kost je nog eens 60 (voor een 1 jarige master) of 120 punten (voor een 2 jarige master). Studenten die een professionele bachelor hebben behaald moeten nog eens 60 extra studiepunten verwerven, het zogenaamde schakeljaar, voordat ze aan hun master kunnen beginnen.

Studiepunten worden uitgedrukt volgens het ECTS systeem wat staat voor ‘European Credit Transfer System’. Dit is een systeem dat over heel Europa wordt gebruikt in het kader van het Bologna-akkoord(*). In de ECTS-fiche staat wat je allemaal moet kennen om te slagen voor een opleidingsonderdeel.

Het aantal studiepunten is bij een opleiding zo opgedeeld dat een student normaal gezien een 8-tal uren per weekdag met zijn studie zou moeten bezig zijn, aangevuld met wat extra studie tijdens de blok- en examenperiodes. Let wel op dat dit richttijden zijn, zo zou het kunnen date en student meer of minder dan de aangegeven uren moet studeren om een diploma te behalen.

 

(*) PDF in verband met het Bologna akkoord.

Join the conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *