Life Long Learning Programma

The Life Long Learning Program ofwel het levenslang leren programma van de Europese commissie is de opvolger van het Socrates Programma(1994-2007). Het Socrates programma heeft, net als het LLP, tot doel om het onderwijs niveau verder te ontwikkelen. Op die manier stoomt de EU haar studenten klaar voor de kenniseconomie.

Socrates was een programma gecreëerd voor het hoger onderwijs waarbij studenten in het buitenland lessen konden volgen in de taal van het gastland. Het LLP daarentegen bestaat uit 4 programma’s, allen genoemd naar bekende wetenschappers.

  • Comenius: voorschool tot en met de tweede fase voortgezet onderwijs (professionele bachelors)
  • Erasmus: hoger (academisch) onderwijs, en hoger beroepsonderwijs.
  • Leonardo da Vinci: bedoelt voor het secundair beroepsonderwijs.
  • Grundtvig: gericht op volwasseneneducatie.

Op die manier zijn alle vormen van onderwijs vertegenwoordigd zowel het secundair, het voortgezet en het volwassenenonderwijs. Naast deze 4 programma’s, die de basis vormen, bestaan er ook nog een resem ondersteunende programma’s zoals het Jean-Monnet programma. Dit is een programma dat steun verleent aan instellingen die zich bezig houden met de Europese integratie.

Erasmus

Erasmus is het best te vergelijken met het Socrates programma, het grootste verschil is dat de lessen niet langer enkel in de taal van het gastland gegeven worden. In het Erasmusprogramma is het mogelijke de lessen te geven in het Engels, de taal van het gastland of een combinatie van de 2.

Het doel van Erasmus is de mobiliteit van zowel studenten als docent binnen Europa te bevorderen. Ook streeft het programma naar een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven binnen de EU.

Studenten en docenten krijgen doormiddel van een Europese subsidie (de gekende Erasmusbeurs) en administratieve ondersteuning ( instellingen voor hoger onderwijs kiezen andere instellingen als partner en werken nauw samen) de mogelijkheid om in een ander EU land te studeren.

Erasmus dient wel niet verwart te worden met Erasmus Mundus, een programma dat de uitwisseling van studenten tussen EU en niet-EU landen bevordert. Hierover meer in een volgend artikel.

Join the conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *