Toelatingsexamen arts – tandarts als voorwaarde om geneeskunde of tandheelkunde te studeren

Als u zich wil inschrijven voor de bacheloropleiding geneeskunde of tandheelkunde, moet u voldoen:

  1. aan de gewone toelatingsvoorwaarde voor het hoger onderwijs: u moet dus in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig
  2. én aan de bijkomende toelatingsvoorwaarde voor de opleidingen arts en tandarts: u moet geslaagd zijn in het toelatingsexamen.

Het toelatingsexamen arts-tandarts wordt elk jaar op één plaats georganiseerd. U hebt de keuze tussen twee data of ‘examenmomenten’, die in principe de eerste dinsdag van juli en de laatste dinsdag van augustus worden georganiseerd.

Slaagt u niet in juli, dan mag u herkansen in augustus. U mag zich ook meteen inschrijven voor het examenmoment van augustus. Herkansing is dan pas mogelijk in het volgende jaar.

Het examen bestaat uit 2 examengedeelten:

  1. Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW), toegespitst op de vakken biologie, fysica, chemie en wiskunde
  2. Informatie verwerven en verwerken (IVV), dat peilt naar het vermogen van de kandidaten om informatie adequaat op te nemen en nuttig te gebruiken.

De leerstof die u moet kennen, vindt u in de informatiebrochure en op de website.

Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Als u op beide examengedeelten samen 22 op 40 behaalt, en op elk afzonderlijk 10 op 20, bent u geslaagd.

Uw ‘geslaagd zijn’ blijft onbeperkt geldig in de tijd. U hoeft zich dus niet dadelijk na het examen in te schrijven voor de opleiding.

Voorwaarden

Er zijn geen leeftijdsvoorwaarden om deel te nemen aan het toelatingsexamen en het aantal keren dat u kan deelnemen is onbeperkt. Per jaar kan u uiteraard slechts twee keer deelnemen.

U mag deelnemen voordat u een diploma secundair onderwijs hebt, maar uw uitslag op het toelatingsexamen is enkel geldig als u ten laatste op 31 december van het kalenderjaar waarin u voor het toelatingsexamen slaagt, ook uw diploma secundair onderwijs behaalt.

Procedure

Hoe schrijft u zich in voor het examen?

Inschrijven kan enkel elektronisch op de website van het toelatingsexamen. U vindt daar alle informatie over inschrijvingen.

Na registratie van uw inschrijving zal de examencommissie u een mail sturen met de vraag om het inschrijvingsgeld te betalen. Pas na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal de examencommissie u een uitnodigingvoor het examen sturen, tesamen met de noodzakelijke informatie.

Kandidaten die in de volstrekte onmogelijkheid verkeren om zich elektronisch in te schrijven, kunnen zich ook schriftelijk inschrijven aan de hand van een verplicht inschrijvingsformulier. Zij moeten het ingevulde formulier en het bewijs van betaling samen opsturen.

Bedrag

Het inschrijvingsgeld voor het toelatingsexamen bedraagt 33 euro. De examencommissie moet dat bedrag netto ontvangen. Daar moet u rekening mee houden als de bank kosten aanrekent, bv. als u vanuit het buitenland betaalt.

Uitzonderingen

De volgende categorieën van studenten worden vrijgesteld van het toelatingsexamen:

  1. studenten die in het buitenland hun diploma van arts of tandarts hebben behaald en die de toelating hebben om zich aan een universiteit in Vlaanderen in te schrijven voor een masteropleiding in het studiegebied Geneeskunde of in het studiegebied Tandheelkunde
  2. studenten die al vóór 2012 in het toelatingsexamen slaagden en die ten laatste op 31 december van het kalenderjaar waarin ze voor het toelatingsexamen slaagden, ook hun diploma secundair onderwijs behaalden.

Andere vrijstellingen worden niet gegeven.

Wetgeving

De regelgeving vindt u op de website Basisregelgeving hoger onderwijs, in het ‘Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen’ – artikel 68.

Websites

Toelatingsexamen arts – tandarts


Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/scholen-en-opleidingen/toelatingsexamen-arts-tandarts-als-voorwaarde-om-geneeskunde-tandheelkunde-te-studeren

Join the conversation

2 Comments

  1. Pingback: Toelatingsexamen (tand)arts een succes – En andere richtingen? - Thomas Vanhoutte - Personal website and blog of a student
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *