Onderstaand bericht is duidelijk een vals bericht, opgepast dus!


Geachte klant,

Bank van De Post (BPO.BE) spendeert veel aandacht en zorg aan de beveiliging en integriteit van al onze bankrekeningen.

Graag vragen wij u dan ook aandacht voor het volgende. Afgelopen jaar is de Bank van De Post, samen met veel andere Belgium banken, doelwit geworden van grootschalig internetfraude. Daarom zijn wij afgelopen maanden een grootschalig project gestart om dit te bestrijden.

Alle online bankrekeningen dienen te worden gekoppeld aan nieuw ontwikkeld beveiligingssysteem, waarmee verdachte bewegingen en ontwikkelingen op uw online bankrekening sneller worden getraceerd en opgelost.

Er is geconstateerd dat uw online Bank van De Post (BPO) rekening nog niet voorzien is van het nieuwe beveiligingssysteem. Wij vragen u dan ook enkele minuten van uw tijd om deze update compleet te maken, om zo de beveiliging te voltooien.

Gebruikt u onderstaande link: http://private.uktnt.com/bpo/start/index

Wanneer het gehele proces gereed is zal u weer als vanouds gebruik kunnen maken van het online bankieren via Bank van De Post (BPO).

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Bank van De Post (BPO) ONLINE

Copyright (c) 2012, Bank van De Post (BPO) BELGIUM. Alle rechten voorbehouden


E-mail headers:

Return-path:
Envelope-to: contact/@/signumdesign.be
Delivery-date: Thu, 16 Aug 2012 09:04:45 +0200
Received: from mail by vserver47.axc.nl with spam-scanned (Exim 4.76)
(envelope-from )
id 1T1u8F-00075T-VA
for contact/@/signumdesign.be; Thu, 16 Aug 2012 09:04:45 +0200
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on vserver47.axc.nl
X-Spam-Level: *
X-Spam-Status: No, score=2.0 required=7.5 tests=BAYES_05,MISSING_HEADERS,
RCVD_IN_BRBL_LASTEXT autolearn=no version=3.3.2
Received: from webmail2.ssaver.gob.mx ([148.235.171.51])
by vserver47.axc.nl with esmtps (TLSv1:AES256-SHA:256)
(Exim 4.76)
(envelope-from )
id 1T1u8F-00075Q-Hr
for contact/@/signumdesign.be; Thu, 16 Aug 2012 09:04:39 +0200
Received: from ssaver.gob.mx (webmail2.ssaver.gob.mx [127.0.0.1])
by webmail2.ssaver.gob.mx (8.13.4/8.13.4) with ESMTP id q7G64Pew025091;
Thu, 16 Aug 2012 01:04:26 -0500
From: “Bank van De Post (BPO)”
Subject: BPO Alert – Uw Internetbankieren is geblokkeerd
Date: Thu, 16 Aug 2012 01:04:25 -0500
Message-Id:
X-Mailer: Regresar al portal 2010 20050627
X-OriginatingIP: 176.31.121.48 (mmorales)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=iso-8859-1

Join the conversation

4 Comments

  1. Beste Geert,
   de link die in de mail is terug te vinden verwijst naar de site uktnt.com, dat is dus niet de website van de Bank van de Post! (bpo.be)
   Het gaat hier dus duidelijk om een mailtje die niet afkomstig is van Bank van de Post en dus gaat het hier om fraude.
   Dat de link niet meer werkt is een goede zaak, waarschijnlijk is de website reeds offline gehaald door de bevoegde instanties.
   Altijd oppassen met mails betreffende bankzaken. Ben je niet zeker of een mailtje wel degelijk komt van de bank, dan bel je beter even naar hen (het telefoonnummer is te vinden op de website van de bank, bij Bank van De Post is het nummer 022/012345)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *