Category Archives: Rechten en plichten

Volgens het Vlaamse decreet van 19/03/2004 moet elke hogeschool of universiteit een studentenraad hebben. De instellingen hebben daarbij de keuze tussen het systeem van medebestuur of het systeem van medezeggenschap.In praktijk bestaat er een mengvorm van beiden In dit artikel lichten we beiden kort toe. Continue reading Studentenparticipatie; medezeggeschap of medebestuur.

Elke student zit wel eens in geldnood; de ene omdat hij (een deel van) zijn studies zelf moet betalen, de andere omdat hij weer platzak is na een avondje stappen. Hieronder vinden jullie alvast enkele nuttige tips om snel aan geld te geraken.
1.Vakantiejob
Een goede vakantiejob is nog steeds de beste manier om wat bij te verdienen. Stel dat je 3 dagen werkt en dit 8 uur per dag aan 9 euro, dan heb je al snel 216 euro binnen gehaald. En een vakantiejob kan best wel leuk zijn én je doet er veel ervaring mee op. Neem snel een kijkje op studentenjob.be en ontdek er fantastische vakantiejobs.
 
2.Familie
Ga op zondag eens langs bij je grootmoeder of bij een nonkel en vertel hem of haar over je studentenleven en de kosten dat studeren (en het bijhorende studentenleven) met zich meebrengt. Veel kans dat je een aardig zakcentje toegestopt krijgt.
 
3. Verkoop dingen
Het is de laatste tijd een ware rage op Facebook; vele mensen starten kleine Facebook winkeltjes waar ze allerlei spullen verkopen. Het gaat hier van juwelen, kleren tot elektronica en meubelen. Iedereen heeft wel wat spullen thuis liggen die niet meer gedragen of gebruikt worden, dit is je kans om er geld uit te slaan.
 
4.Klusje klaren
Ga langs bij je buren en stel voor om het gras af te rijden of ga met een paar vrienden op de parking van de supermarkt staan en was auto’s (best eerst afspreken met de winkelverantwoordelijke). Je zou er nog verstelt van kunnen staan hoeveel dit opbrengt. Maak het extra leuk en doe dit samen met een paar vrienden.
 
5. Straatanamatie
Ga naar de gemeente, vraag een toestemming om als straatartiest enkele dagen op te treden en laat je creativiteit de vrije loop. Je kunt samen met wat vrienden muziek spelen of je verkleedt je als levend standbeeld.
 

Life Long Learning Programma

The Life Long Learning Program ofwel het levenslang leren programma van de Europese commissie is de opvolger van het Socrates Programma(1994-2007). Het Socrates programma heeft, net als het LLP, tot doel om het onderwijs niveau verder te ontwikkelen. Op die manier stoomt de EU haar studenten klaar voor de kenniseconomie. Continue reading Erasmus als onderdeel van het Life Long Learning Program (LLP)

Studies zijn duur, zeker voor studenten die er voor kiezen om op kot te gaan. Wij berekenden het studiegeld, de vervoerskosten, de aankoop  van boeken … om zo een beeld te krijgen wat een student kost aan de hoge school of universiteit.

Continue reading De kosten van hogere studies: van inschrijvingsgeld tot op kot gaan

Credit komt van het Latijnse ‘credere’ dat toevertrouwen betekent. Als term binnen het hoger onderwijs staat credit voor 28 uur studie inspanning. Onder studie inspanning wordt zowel het volgen van les als het studeren bedoeld.
Een studiepunt kunnen we dus beschouwen als een maat voor de zwaarte vak een vak. Eenvoudig uitgelegd zal je meer moeten uren moeten spenderen aan een vak van 10 studiepunten dan aan een vak van 4 studiepunten. Continue reading Het creditsysteem: hoe werken credits en studiepunten

In de Amerikaanse staat Missouri zijn ze bezig aan een wetsontwerp dat zou verbieden dat proffen en studenten contact met elkaar hebben via sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn ed.

Als de wet er ooit zou komen zou contact tussen niet-afgestudeerde studenten en hun docenten niet meer mogelijk zijn, scholen zouden deze regeling dan ook moeten opnemen in het schoolreglement aldus een senator. Gelukkig zijn er docenten die de meerwaarde inzien van sociale multimediatoepassingen in het lesgeven aan de milleniumstudent. Deze docenten hebben zich nu gegroepeerd en voeren actie tegen deze wet. Continue reading Amerikaanse staat verbied dat proffen hun studenten als vriend toevoegen op Facebook

We zitten nu volop in een overgangsperiode voor het hoger onderwijs die zijn voltooiing moet bereiken tegen 2014. Enkele belangrijke topics in deze hervormingen zijn;  het Bologna akkoord , Erasmus studenten, academisering, hoger beroepsonderwijs, integratie. Deze ontwikkeling zou het Vlaamse hoger onderwijs moeten verbeteren en in lijn brengen met de Europese doelstellingen.
We gaan de verschillende topics één voor één kort bespreken.

Het Bologna akkoord

De Bologna verklaring is de naam van een akkoord ondertekent door de Europese ministers van onderwijs in 1999. Het akkoord streeft naar een eengemaakte Europese onderwijsruimte.
Het doel van het Bologna akkoord is
1) de scholingsgraad van de Europeanen op aan de top te brengen. In het kader van de kennis economie hebben we meer hoog geschoolden nodig. En dit werkt; in België heeft 23% van de bevolking tussen 55-64 een diploma hoger onderwijs, een generatie later (25-34 jaar) is dat al 42%.
2) de mobiliteit bevorderen binnen Europa. In de tijd van Erasmus reisden studenten en docenten vlot van de ene Europese universiteit naar de andere. Voor Bologna was dit niet zo een evidentie; nu wilt Vlaanderen tegen 2020 maar liefst 20 procent van de studenten een Erasmus ervaring geven.
3) uniformiseren van het onderwijs via de BaMa structuur. Via de BaMa, of Bachelor-Master structuur wilt Europa een zekere uniformiseren brengen binnen het Europese hoger onderwijs.
De bedoeling is dat de student, naar Angelsaksisch model, eerst 3 jaar een bachelor opleiding volgt en dan de keuze heeft om te stoppen met studeren of om verder te gaan met een 2-jarige master opleiding (er zijn uitzonderingen die maar 2 jaar duren; industrieel ingenieur, handelswetenschappen, EW, …) .
Er zouden 2 soorten bachelors zijn; academische bachelors en professionele bachelors. Bij professionele bachelors is de student na zijn 3 jarige bachelor klaar voor de arbeidsmarkt. Bij academische bachelors zou het de bedoeling zijn dat de student doorstroomt naar een master opleiding. Studenten die een professionele bachelor op zak hebben en toch nog graag willen voort studeren om een master te behalen kunnen een schakelopleiding volgen, die de overgang naar het academisch niveau mogelijk moet maken.
Na het behalen van een bachelor of masterdiploma kun je nog een bijkomende bachelor of master behalen. We spreken dan van een BanaBa (bachelor na bachelor), ManaMa (master na master), BanaMa (bachelor na master). Dit is zeer interessant voor de studenten want zij kunnen zo een 2e Master diploma verkrijgen (ManaMa) zonder daarvoor nog eens extra 3 jaar voor een bachelor diploma te studeren. Met dit systeem kun je dus bv 2 masters halen in 7 jaar (3j bachelor + 2jaar master1 + 2 jaar master 2).
Even eenvoudig uitgelegd:
[tabs style=”default”] [tab title=”3 jaar academische bachelor”]

 • BanaBa
 • Arbeidsmarkt
 • 2-jarige master
 •  Arbeidsmarkt
 •  Postgraduaat
 •  Doctoraat
 •  ManaMa
 •  BanaMa
[/tab] [tab title=”3 jaar professionele bachelor”]
 • Schakelprogramma
 •  2-jarige master
 •  Arbeidsmarkt
 •  Postgraduaat
 •  Doctoraat
 •  ManaMa
 •  BanaMa
 • Arbeidsmarkt
 • BanaBa
[/tab] [/tabs]

De Academisering

Alle master opleidingen die aan hogescholen gegeven worden zouden tegen einddatum 2014 ‘academischer’ moeten worden. Concreet wilt dit zeggen dat er binnen deze opleidingen meer aandacht zal moeten worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek.
Het gaat hier over de opleidingen  industrieel ingenieur, toegepaste taalkunde, architectuur, handelswetenschappen,… . Praktisch wilt dit zeggen dat deze hogeschool opleidingen binnenkort tot een universitair diploma zullen leiden.
 

Hoger Beroepsonderwijs

Dit is ruwweg gezegd alles wat je vind van onderwijs tussen het secundaire onderwijs en het hogere onderwijs (universiteiten en hogescholen). HBO stoomt de studenten klaar voor de arbeidsmarkt en maakt geen deel uit van de BanaMa structuur.
 

Integratie

Vroeger had je in Vlaanderen verschillende hogescholen en universiteiten met lossen samenwerkingsverbanden. Vanaf 2002 was KULeuven rector André Oosterlinck Marleen Vanderpoorten (toenmalig minister van onderwijs )te vlug af. De minister wou de hogescholen samenvoegen met de universiteiten in regionale associaties. De rector wou echter liever een associatie met katholieke hogescholen en hij slaagde in zijn plan. De associatie KULeuven telt nu meer dan 40 procent van de studenten in Vlaanderen verspreid over 2 universiteiten en 12 hogescholen. Ook de andere universiteiten hebben niet stil gezeten; zowel de UGent, LUC, de Universiteit van Antwerpen en de VUB zijn beginnen associëren.
 

Bidiplomering

Bidiplomering is volgens Wikipedia “ een overeenkomst tussen twee instellingen voor hoger onderwijs die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het programma elk een (gelijkwaardig) diploma uitreiken. ». Een toepassing hiervan zien we bij de HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel). Hier kun je nu een 2 talig diploma office management halen.
 
Klik hier voor het artikel op Brussel Nieuws.
 
[related_posts]

Aanvragen studietoelage

Heb ik recht op een studietoelage?

Zeker niet iedereen heeft recht op een studietoelage. Vooraleer je in aanmerking komt voor een studietoelage zal je eerst moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn soms verschillend per onderwijsniveau. De meest belangrijke voorwaarden zijn de nationaliteitsvoorwaarden (je bent Belg), de financiële voorwaarden (als je te veel verdient, dan kom je niet in aanmerking) en ook de pedagogische voorwaarden. Continue reading Studietoelagen: het aanvragen van een studiebeurs

Net zoals een ‘normale’ werknemer, heeft ook een student het recht op een minimumloon die hij of zij moet verdienen. Dit minimumloon, dat voor iedere jobstudent geldt, wordt bepaald door je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer je verdient.
Op de grafiek hieronder is duidelijk te zien dat het minimumloon meegaat met de leeftijd: met elk jaar dat je ouder wordt, stijgt het minimumloon. Indien je dus de komende vakantie een volledige maand gaat werken (23 dagen dus), dan moet je minstens 881.24 euro verdienen als je 16 jaar bent of jonger, 956.77 euro als je 17 jaar oud bent, en zo verder. Let wel op dat dit het bruto maandloon is, dus wat je werkelijk zal gestort krijgen op je bankrekening (het netto bedrag) zal iets lager liggen.
minimumloon bruto jobstudent vakantiewerk
 
Natuurlijk zijn dit maar de minimumlonen: meestal verdient een student meer. Zo moeten overuren betaald worden als je die hebt gepresteerd (gewerkte uren die buiten de ‘normale werkdag’ liggen). Indien je werkt op zon-en-feestdagen, dan word je zelfs dubbel betaald!  Let wel op dat dit minimumloon, en alle opgesomde voordelen, alleen van toepassing is als je bent ingeschreven! Indien je niet officiëel bent ingeschreven of je voldoet niet aan de voorwaarden om te werken als jobstudent, dan kan je hierop geen beroep doen en ben je zelfs strafbaar.
 
[related_posts limit=”3″]

Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je in principe geen overuren maken. Je mag alleen overuren maken als er een duidelijke reden is, bijvoorbeeld een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk.

Studenten ouder dan 18 jaar vallen in dat geval onder de regels van toepassing op de gewone werknemers. Voor overuren word je extra betaald: 50 % extra voor overuren op gewone werkdagen (van maandag tot en met zaterdag) en 100 % extra voor overuren op zon- en feestdagen. Continue reading Overuren maken als jobstudent: mag dat?