2014: Eindstation voor de hervorming van het Vlaamse hoger onderwijslandschap

We zitten nu volop in een overgangsperiode voor het hoger onderwijs die zijn voltooiing moet bereiken tegen 2014. Enkele belangrijke topics in deze hervormingen zijn;  het Bologna akkoord , Erasmus studenten, academisering, hoger beroepsonderwijs, integratie. Deze ontwikkeling zou het Vlaamse hoger onderwijs moeten verbeteren en in lijn brengen met de Europese doelstellingen.

We gaan de verschillende topics één voor één kort bespreken. Continue reading “2014: Eindstation voor de hervorming van het Vlaamse hoger onderwijslandschap”

2014: Eindstation voor de hervorming van het Vlaamse hoger onderwijslandschap

We zitten nu volop in een overgangsperiode voor het hoger onderwijs die zijn voltooiing moet bereiken tegen 2014. Enkele belangrijke topics in deze hervormingen zijn;  het Bologna akkoord , Erasmus studenten, academisering, hoger beroepsonderwijs, integratie. Deze ontwikkeling zou het Vlaamse hoger onderwijs moeten verbeteren en in lijn brengen met de Europese doelstellingen.
We gaan de verschillende topics één voor één kort bespreken.

Het Bologna akkoord

De Bologna verklaring is de naam van een akkoord ondertekent door de Europese ministers van onderwijs in 1999. Het akkoord streeft naar een eengemaakte Europese onderwijsruimte.
Het doel van het Bologna akkoord is
1) de scholingsgraad van de Europeanen op aan de top te brengen. In het kader van de kennis economie hebben we meer hoog geschoolden nodig. En dit werkt; in België heeft 23% van de bevolking tussen 55-64 een diploma hoger onderwijs, een generatie later (25-34 jaar) is dat al 42%.
2) de mobiliteit bevorderen binnen Europa. In de tijd van Erasmus reisden studenten en docenten vlot van de ene Europese universiteit naar de andere. Voor Bologna was dit niet zo een evidentie; nu wilt Vlaanderen tegen 2020 maar liefst 20 procent van de studenten een Erasmus ervaring geven.
3) uniformiseren van het onderwijs via de BaMa structuur. Via de BaMa, of Bachelor-Master structuur wilt Europa een zekere uniformiseren brengen binnen het Europese hoger onderwijs.
De bedoeling is dat de student, naar Angelsaksisch model, eerst 3 jaar een bachelor opleiding volgt en dan de keuze heeft om te stoppen met studeren of om verder te gaan met een 2-jarige master opleiding (er zijn uitzonderingen die maar 2 jaar duren; industrieel ingenieur, handelswetenschappen, EW, …) .
Er zouden 2 soorten bachelors zijn; academische bachelors en professionele bachelors. Bij professionele bachelors is de student na zijn 3 jarige bachelor klaar voor de arbeidsmarkt. Bij academische bachelors zou het de bedoeling zijn dat de student doorstroomt naar een master opleiding. Studenten die een professionele bachelor op zak hebben en toch nog graag willen voort studeren om een master te behalen kunnen een schakelopleiding volgen, die de overgang naar het academisch niveau mogelijk moet maken.
Na het behalen van een bachelor of masterdiploma kun je nog een bijkomende bachelor of master behalen. We spreken dan van een BanaBa (bachelor na bachelor), ManaMa (master na master), BanaMa (bachelor na master). Dit is zeer interessant voor de studenten want zij kunnen zo een 2e Master diploma verkrijgen (ManaMa) zonder daarvoor nog eens extra 3 jaar voor een bachelor diploma te studeren. Met dit systeem kun je dus bv 2 masters halen in 7 jaar (3j bachelor + 2jaar master1 + 2 jaar master 2).
Even eenvoudig uitgelegd:
[tabs style=”default”] [tab title=”3 jaar academische bachelor”]

 • BanaBa
 • Arbeidsmarkt
 • 2-jarige master
 •                      Arbeidsmarkt
 •                      Postgraduaat
 •                      Doctoraat
 •                      ManaMa
 •                      BanaMa
[/tab] [tab title=”3 jaar professionele bachelor”]
 • Schakelprogramma
 •                     2-jarige master
 •                                                     Arbeidsmarkt
 •                                                     Postgraduaat
 •                                                     Doctoraat
 •                                                     ManaMa
 •                                                    BanaMa
 • Arbeidsmarkt
 • BanaBa
[/tab] [/tabs]

De Academisering

Alle master opleidingen die aan hogescholen gegeven worden zouden tegen einddatum 2014 ‘academischer’ moeten worden. Concreet wilt dit zeggen dat er binnen deze opleidingen meer aandacht zal moeten worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek.
Het gaat hier over de opleidingen  industrieel ingenieur, toegepaste taalkunde, architectuur, handelswetenschappen,… . Praktisch wilt dit zeggen dat deze hogeschool opleidingen binnenkort tot een universitair diploma zullen leiden.
 

Hoger Beroepsonderwijs

Dit is ruwweg gezegd alles wat je vind van onderwijs tussen het secundaire onderwijs en het hogere onderwijs (universiteiten en hogescholen). HBO stoomt de studenten klaar voor de arbeidsmarkt en maakt geen deel uit van de BanaMa structuur.
 

Integratie

Vroeger had je in Vlaanderen verschillende hogescholen en universiteiten met lossen samenwerkingsverbanden. Vanaf 2002 was KULeuven rector André Oosterlinck Marleen Vanderpoorten (toenmalig minister van onderwijs )te vlug af. De minister wou de hogescholen samenvoegen met de universiteiten in regionale associaties. De rector wou echter liever een associatie met katholieke hogescholen en hij slaagde in zijn plan. De associatie KULeuven telt nu meer dan 40 procent van de studenten in Vlaanderen verspreid over 2 universiteiten en 12 hogescholen. Ook de andere universiteiten hebben niet stil gezeten; zowel de UGent, LUC, de Universiteit van Antwerpen en de VUB zijn beginnen associëren.
 

Bidiplomering

Bidiplomering is volgens Wikipedia “ een overeenkomst tussen twee instellingen voor hoger onderwijs die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het programma elk een (gelijkwaardig) diploma uitreiken. ». Een toepassing hiervan zien we bij de HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel). Hier kun je nu een 2 talig diploma office management halen.
 
Klik hier voor het artikel op Brussel Nieuws.
 
[related_posts]

Duurdere MIVB abonnementen zetten kwaad bloed bij studenten

De +-25.000 Nederlandstalige studenten die in Brussel studeren konden tot vorig jaar een voordeel abonnement van de MIVB verkrijgen aan de voordeel prijs van 45 euro. Het aantal voordeel abonnementen voor de Brusselse vervoersmaatschappij was wel beperkt tot 8.000 stuks, er snel bij zijn was dus de boodschap.
Dit jaar heeft de Vlaams minister van onderwijs, Pascal Smet, beslist om de subsidies stop te zetten en heeft Brik (Brussel & ik, het vroegere Quartier Latin) hiermee belast. Brik zelf maakt al ¼ van zijn budget vrij om de goedkopere abonnementen aan te bieden. Het Brusselse gewest wou bijspringen, maar bleek ook niet over voldoende middelen te beschikken om de prijs van de abonnementen te drukken.
Het gevolg is dat de prijs van de jaar abonnementen stijgt van 45 euro tot 100 euro.
Ondertussen is er al protest van Brusselse studenten via een Facebook pagina.

Studietoelagen: het aanvragen van een studiebeurs

Aanvragen studietoelage

Heb ik recht op een studietoelage?

Zeker niet iedereen heeft recht op een studietoelage. Vooraleer je in aanmerking komt voor een studietoelage zal je eerst moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn soms verschillend per onderwijsniveau. De meest belangrijke voorwaarden zijn de nationaliteitsvoorwaarden (je bent Belg), de financiële voorwaarden (als je te veel verdient, dan kom je niet in aanmerking) en ook de pedagogische voorwaarden. Continue reading “Studietoelagen: het aanvragen van een studiebeurs”

Kok op kot: Koken op kot

Veel studenten op kot moeten het toegeven: koken gebeurt niet. De mama of oma maakt potjes klaar, in de microgolf en … smakelijk! Voor al die moedige studenten die zelf hun potje koken; hier zijn enkele tips en weetjes om op kot een lekker potje te koken. Continue reading “Kok op kot: Koken op kot”

Jouw loon als jobstudent – Minimumloon en gemiddeld loon

Net zoals een ‘normale’ werknemer, heeft ook een student het recht op een minimumloon die hij of zij moet verdienen. Dit minimumloon, dat voor iedere jobstudent geldt, wordt bepaald door je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer je verdient. Continue reading “Jouw loon als jobstudent – Minimumloon en gemiddeld loon”

Jouw loon als jobstudent

Net zoals een ‘normale’ werknemer, heeft ook een student het recht op een minimumloon die hij of zij moet verdienen. Dit minimumloon, dat voor iedere jobstudent geldt, wordt bepaald door je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer je verdient.
Op de grafiek hieronder is duidelijk te zien dat het minimumloon meegaat met de leeftijd: met elk jaar dat je ouder wordt, stijgt het minimumloon. Indien je dus de komende vakantie een volledige maand gaat werken (23 dagen dus), dan moet je minstens 881.24 euro verdienen als je 16 jaar bent of jonger, 956.77 euro als je 17 jaar oud bent, en zo verder. Let wel op dat dit het bruto maandloon is, dus wat je werkelijk zal gestort krijgen op je bankrekening (het netto bedrag) zal iets lager liggen.
minimumloon bruto jobstudent vakantiewerk
 
Natuurlijk zijn dit maar de minimumlonen: meestal verdient een student meer. Zo moeten overuren betaald worden als je die hebt gepresteerd (gewerkte uren die buiten de ‘normale werkdag’ liggen). Indien je werkt op zon-en-feestdagen, dan word je zelfs dubbel betaald!  Let wel op dat dit minimumloon, en alle opgesomde voordelen, alleen van toepassing is als je bent ingeschreven! Indien je niet officiëel bent ingeschreven of je voldoet niet aan de voorwaarden om te werken als jobstudent, dan kan je hierop geen beroep doen en ben je zelfs strafbaar.
 
[related_posts limit=”3″]

Brussel: Studentenkamers bijna allemaal verhuurd

Wie nog een studentenkamer zoekt in Brussel voor komend academiejaar kan maar beter opschieten, want van de 4.700 koten zijn er nog amper 321 vrij. Dat is zo’n zeven procent.
Lieven Boelaert, gedelegeerd bestuurder van Brik – het vroegere Quartier Latin, geeft een woordje uitleg in De Standaard: “Vorig jaar waren er op dit moment nog zo’n 15 tot 20 procent vrije kamers. Nu is dat nog amper de helft daarvan. De eerste twee weken van juli zijn traditioneel heel druk, maar dit jaar was het nóg drukker dan anders. We denken dat tegen eind augustus of begin september alle kamers verhuurd zullen zijn. Wie dus denkt in september nog een kot te vinden, begint beter nu al aan de zoektocht.” Volgens Boelaert krijgen vooral de buitenlandse studenten het moeilijk om nog een studentenkamer te vinden. “Er is nu al een wachtlijst van 55 Erasmusstudenten die voor één semester naar Brussel komen. Brussel is heel populair bij buitenlandse studenten, dus zijn we nu op zoek naar extra aanbod voor dergelijke ‘korte’ verblijven.”
 
Bron: Guido.be
 
[related_posts limit=”3″]

Helft werkende jongeren is tevreden met job

Meer dan de helft van de werkende jongeren tussen 20 en 26 jaar is tevreden met zijn job en wil die ook graag blijven beoefenen, zo blijkt uit een onderzoek van Jobat waarvoor 542 jongeren werden bevraagd over hun studie, werk en ambities. Continue reading “Helft werkende jongeren is tevreden met job”

Overuren maken als jobstudent: mag dat?

Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je in principe geen overuren maken. Je mag alleen overuren maken als er een duidelijke reden is, bijvoorbeeld een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk.

Studenten ouder dan 18 jaar vallen in dat geval onder de regels van toepassing op de gewone werknemers. Voor overuren word je extra betaald: 50 % extra voor overuren op gewone werkdagen (van maandag tot en met zaterdag) en 100 % extra voor overuren op zon- en feestdagen. Continue reading “Overuren maken als jobstudent: mag dat?”