De gemiddelde prijs van een kot te Brussel Gent Leuven Hasselt Kortrijk

Wat betaal ik voor een kot in Brussel Gent Leuven Hasselt Kortrijk?

 

Op zoek naar een kot voor het komende jaar? Of je wilt weten of de prijs die je nu betaalt hoger of lager ligt dan de gemiddelde prijs van een kot in Vlaanderen? Continue reading “De gemiddelde prijs van een kot te Brussel Gent Leuven Hasselt Kortrijk”

De gemiddelde prijs van een kot

Wat betaal ik voor een kot in Brussel Gent Leuven Hasselt Kortrijk?

 
Op zoek naar een kot voor het komende jaar? Of je wilt weten of de prijs die je nu betaalt hoger of lager ligt dan de gemiddelde prijs van een kot in Vlaanderen?
Wel, de prijs die je betaalt voor een kot hangt af van de locatie. De duurste stad om op kot te gaan (gemiddeld gezien) is Brussel. De goedkoopste studentenstad in Vlaanderen is Hasselt. Naast locatie is de grootte van je kot natuurlijk ook een factor die de prijs mee gaat bepalen. Verder zijn er ook nog andere factoren: ligt het kot dat je wilt in het centrum of eerder aan de rand van de stad? Moet je een douche delen met twee of met vier (of meer)? Moet je zelf de gang kuisen of komt er elke week een kuisploeg dit doen wat inbegrepen is in de prijs of niet? Allemaal zaken waarop je moet letten natuurlijk wanneer je op zoek bent naar een kot en als je koten gaat vergelijken qua prijs.
Dus, wat is nu die gemiddelde prijs per kot? We sommen het hier even voor je op, per studentenstad:

 • In GENT betaal je gemiddeld 320 euro voor een kot. Een van de duurdere steden om op kot te gaan.
 • LEUVEN heeft een gemiddelde prijs van 252 euro als je op kot wilt.
 • ANTWERPEN 280 euro om daar op kot te gaan.
 • De duurste studentenstad is BRUSSEL waar je maar liefst 324 euro betaald gemiddeld gezien voor je kot.
 • Als gemiddeld goedkoopste stad met 220 euro hebben we nog HASSELT.

 
Deze prijzen zijn dus het ‘absolute gemiddelde’: dit wilt zeggen dat er niet is gekeken naar gelijkaardige koten om die te gaan vergelijken. De gemiddelde grootte van een kamer in Diepenbeek is 12 vierkante meter. In de andere steden ligt deze gemiddelde oppervlakte hoger. Zo heeft een Gentse student een gemiddeld kot van 21 vierkante meter, meteen het grootste gemiddelde van heel Vlaanderen. De reden dat de koten in Hasselt zo laag zijn, is omdat Hasselt zelf probeert om deze prijzen zo laag mogelijk te houden. Dit doen ze door met de verhuurders afspraken te maken hierover.
Algemeen is er wel een trend: er zijn meer studenten, maar de koten nemen niet toe. Dit wilt zeggen: meer studenten voor het zelfde aantal koten. Met als gevolg: duurdere koten dus. Maar Hogescholen en Universiteiten zien deze stijging aan als een bedreiging: als de koten in hun stad te duur worden, dan kan het zijn dat de student naar een andere stad gaat studeren. Zij grijpen dus in waar mogelijk en trachten zelf ook goedkope koten aan te bieden. Daarnaast zorgt de stad zelf ook voor méér koten in hun stad zodat de prijs wat daalt.
 
 
[related_posts]

Studeren, wat kost me dat?

‘Aaah studeren…’, werkende mensen die het studentenleven achter de rug hebben of studenten die het nu volop beleven, velen zullen beamen dat het de mooiste en meest zorgeloze tijd van je leven is. Aan die mooie, boeiende en plezante ervaring zit natuurlijk wel een prijskaartje. Want student zijn, kost meer dan inschrijving en boeken alleen. Gelukkig bestaan er handige links naar websites die hierover veel info kunnen verschaffen. Wij bieden u de meest voordehand liggende informatie, zodat u een goed overzicht krijgt van de prijs.
Studiekosten bestaan uit meer dan je zou denken. Naast de kosten van boeken, cursussen, studiegeld en huurprijs voor kotstudenten, vullen vervoerskosten, voeding en kledij, sport, cultuur en sociale activiteiten het kostenplaatje aan. Gelukkig bestaan er middelen en tips om dat bedrag vaak aardig te doen slinken. Continue reading “Studeren, wat kost me dat?”

2014: Eindstation voor de hervorming van het Vlaamse hoger onderwijslandschap

We zitten nu volop in een overgangsperiode voor het hoger onderwijs die zijn voltooiing moet bereiken tegen 2014. Enkele belangrijke topics in deze hervormingen zijn;  het Bologna akkoord , Erasmus studenten, academisering, hoger beroepsonderwijs, integratie. Deze ontwikkeling zou het Vlaamse hoger onderwijs moeten verbeteren en in lijn brengen met de Europese doelstellingen.

We gaan de verschillende topics één voor één kort bespreken. Continue reading “2014: Eindstation voor de hervorming van het Vlaamse hoger onderwijslandschap”

2014: Eindstation voor de hervorming van het Vlaamse hoger onderwijslandschap

We zitten nu volop in een overgangsperiode voor het hoger onderwijs die zijn voltooiing moet bereiken tegen 2014. Enkele belangrijke topics in deze hervormingen zijn;  het Bologna akkoord , Erasmus studenten, academisering, hoger beroepsonderwijs, integratie. Deze ontwikkeling zou het Vlaamse hoger onderwijs moeten verbeteren en in lijn brengen met de Europese doelstellingen.
We gaan de verschillende topics één voor één kort bespreken.

Het Bologna akkoord

De Bologna verklaring is de naam van een akkoord ondertekent door de Europese ministers van onderwijs in 1999. Het akkoord streeft naar een eengemaakte Europese onderwijsruimte.
Het doel van het Bologna akkoord is
1) de scholingsgraad van de Europeanen op aan de top te brengen. In het kader van de kennis economie hebben we meer hoog geschoolden nodig. En dit werkt; in België heeft 23% van de bevolking tussen 55-64 een diploma hoger onderwijs, een generatie later (25-34 jaar) is dat al 42%.
2) de mobiliteit bevorderen binnen Europa. In de tijd van Erasmus reisden studenten en docenten vlot van de ene Europese universiteit naar de andere. Voor Bologna was dit niet zo een evidentie; nu wilt Vlaanderen tegen 2020 maar liefst 20 procent van de studenten een Erasmus ervaring geven.
3) uniformiseren van het onderwijs via de BaMa structuur. Via de BaMa, of Bachelor-Master structuur wilt Europa een zekere uniformiseren brengen binnen het Europese hoger onderwijs.
De bedoeling is dat de student, naar Angelsaksisch model, eerst 3 jaar een bachelor opleiding volgt en dan de keuze heeft om te stoppen met studeren of om verder te gaan met een 2-jarige master opleiding (er zijn uitzonderingen die maar 2 jaar duren; industrieel ingenieur, handelswetenschappen, EW, …) .
Er zouden 2 soorten bachelors zijn; academische bachelors en professionele bachelors. Bij professionele bachelors is de student na zijn 3 jarige bachelor klaar voor de arbeidsmarkt. Bij academische bachelors zou het de bedoeling zijn dat de student doorstroomt naar een master opleiding. Studenten die een professionele bachelor op zak hebben en toch nog graag willen voort studeren om een master te behalen kunnen een schakelopleiding volgen, die de overgang naar het academisch niveau mogelijk moet maken.
Na het behalen van een bachelor of masterdiploma kun je nog een bijkomende bachelor of master behalen. We spreken dan van een BanaBa (bachelor na bachelor), ManaMa (master na master), BanaMa (bachelor na master). Dit is zeer interessant voor de studenten want zij kunnen zo een 2e Master diploma verkrijgen (ManaMa) zonder daarvoor nog eens extra 3 jaar voor een bachelor diploma te studeren. Met dit systeem kun je dus bv 2 masters halen in 7 jaar (3j bachelor + 2jaar master1 + 2 jaar master 2).
Even eenvoudig uitgelegd:
[tabs style=”default”] [tab title=”3 jaar academische bachelor”]

 • BanaBa
 • Arbeidsmarkt
 • 2-jarige master
 •                      Arbeidsmarkt
 •                      Postgraduaat
 •                      Doctoraat
 •                      ManaMa
 •                      BanaMa
[/tab] [tab title=”3 jaar professionele bachelor”]
 • Schakelprogramma
 •                     2-jarige master
 •                                                     Arbeidsmarkt
 •                                                     Postgraduaat
 •                                                     Doctoraat
 •                                                     ManaMa
 •                                                    BanaMa
 • Arbeidsmarkt
 • BanaBa
[/tab] [/tabs]

De Academisering

Alle master opleidingen die aan hogescholen gegeven worden zouden tegen einddatum 2014 ‘academischer’ moeten worden. Concreet wilt dit zeggen dat er binnen deze opleidingen meer aandacht zal moeten worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek.
Het gaat hier over de opleidingen  industrieel ingenieur, toegepaste taalkunde, architectuur, handelswetenschappen,… . Praktisch wilt dit zeggen dat deze hogeschool opleidingen binnenkort tot een universitair diploma zullen leiden.
 

Hoger Beroepsonderwijs

Dit is ruwweg gezegd alles wat je vind van onderwijs tussen het secundaire onderwijs en het hogere onderwijs (universiteiten en hogescholen). HBO stoomt de studenten klaar voor de arbeidsmarkt en maakt geen deel uit van de BanaMa structuur.
 

Integratie

Vroeger had je in Vlaanderen verschillende hogescholen en universiteiten met lossen samenwerkingsverbanden. Vanaf 2002 was KULeuven rector André Oosterlinck Marleen Vanderpoorten (toenmalig minister van onderwijs )te vlug af. De minister wou de hogescholen samenvoegen met de universiteiten in regionale associaties. De rector wou echter liever een associatie met katholieke hogescholen en hij slaagde in zijn plan. De associatie KULeuven telt nu meer dan 40 procent van de studenten in Vlaanderen verspreid over 2 universiteiten en 12 hogescholen. Ook de andere universiteiten hebben niet stil gezeten; zowel de UGent, LUC, de Universiteit van Antwerpen en de VUB zijn beginnen associëren.
 

Bidiplomering

Bidiplomering is volgens Wikipedia “ een overeenkomst tussen twee instellingen voor hoger onderwijs die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het programma elk een (gelijkwaardig) diploma uitreiken. ». Een toepassing hiervan zien we bij de HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel). Hier kun je nu een 2 talig diploma office management halen.
 
Klik hier voor het artikel op Brussel Nieuws.
 
[related_posts]

Duurdere MIVB abonnementen zetten kwaad bloed bij studenten

De +-25.000 Nederlandstalige studenten die in Brussel studeren konden tot vorig jaar een voordeel abonnement van de MIVB verkrijgen aan de voordeel prijs van 45 euro. Het aantal voordeel abonnementen voor de Brusselse vervoersmaatschappij was wel beperkt tot 8.000 stuks, er snel bij zijn was dus de boodschap.
Dit jaar heeft de Vlaams minister van onderwijs, Pascal Smet, beslist om de subsidies stop te zetten en heeft Brik (Brussel & ik, het vroegere Quartier Latin) hiermee belast. Brik zelf maakt al ¼ van zijn budget vrij om de goedkopere abonnementen aan te bieden. Het Brusselse gewest wou bijspringen, maar bleek ook niet over voldoende middelen te beschikken om de prijs van de abonnementen te drukken.
Het gevolg is dat de prijs van de jaar abonnementen stijgt van 45 euro tot 100 euro.
Ondertussen is er al protest van Brusselse studenten via een Facebook pagina.

Studietoelagen: het aanvragen van een studiebeurs

Aanvragen studietoelage

Heb ik recht op een studietoelage?

Zeker niet iedereen heeft recht op een studietoelage. Vooraleer je in aanmerking komt voor een studietoelage zal je eerst moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn soms verschillend per onderwijsniveau. De meest belangrijke voorwaarden zijn de nationaliteitsvoorwaarden (je bent Belg), de financiële voorwaarden (als je te veel verdient, dan kom je niet in aanmerking) en ook de pedagogische voorwaarden. Continue reading “Studietoelagen: het aanvragen van een studiebeurs”

Kok op kot: Koken op kot

Veel studenten op kot moeten het toegeven: koken gebeurt niet. De mama of oma maakt potjes klaar, in de microgolf en … smakelijk! Voor al die moedige studenten die zelf hun potje koken; hier zijn enkele tips en weetjes om op kot een lekker potje te koken. Continue reading “Kok op kot: Koken op kot”

Jouw loon als jobstudent – Minimumloon en gemiddeld loon

Net zoals een ‘normale’ werknemer, heeft ook een student het recht op een minimumloon die hij of zij moet verdienen. Dit minimumloon, dat voor iedere jobstudent geldt, wordt bepaald door je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer je verdient. Continue reading “Jouw loon als jobstudent – Minimumloon en gemiddeld loon”

Jouw loon als jobstudent

Net zoals een ‘normale’ werknemer, heeft ook een student het recht op een minimumloon die hij of zij moet verdienen. Dit minimumloon, dat voor iedere jobstudent geldt, wordt bepaald door je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer je verdient.
Op de grafiek hieronder is duidelijk te zien dat het minimumloon meegaat met de leeftijd: met elk jaar dat je ouder wordt, stijgt het minimumloon. Indien je dus de komende vakantie een volledige maand gaat werken (23 dagen dus), dan moet je minstens 881.24 euro verdienen als je 16 jaar bent of jonger, 956.77 euro als je 17 jaar oud bent, en zo verder. Let wel op dat dit het bruto maandloon is, dus wat je werkelijk zal gestort krijgen op je bankrekening (het netto bedrag) zal iets lager liggen.
minimumloon bruto jobstudent vakantiewerk
 
Natuurlijk zijn dit maar de minimumlonen: meestal verdient een student meer. Zo moeten overuren betaald worden als je die hebt gepresteerd (gewerkte uren die buiten de ‘normale werkdag’ liggen). Indien je werkt op zon-en-feestdagen, dan word je zelfs dubbel betaald!  Let wel op dat dit minimumloon, en alle opgesomde voordelen, alleen van toepassing is als je bent ingeschreven! Indien je niet officiëel bent ingeschreven of je voldoet niet aan de voorwaarden om te werken als jobstudent, dan kan je hierop geen beroep doen en ben je zelfs strafbaar.
 
[related_posts limit=”3″]