Betreft: Er is extra informatie nodig over uw pakketje uit het buitenland

Bereken hier de douanekosten die je kan verwachten voor zendingen buiten de Europese Unie.

GELIEVE DE GEVRAAGDE DOCUMENTEN TE BEZORGEN

Via www.bpost.be/douane-inklaring of te e-mailen naar [email protected] REF [tracking-code]

Machelen, [datum]

Betreft: Er is extra informatie nodig over uw pakketje uit het buitenland

Zendingsnummer van dit pakket: [tracking-code]

Geachte [ontvanger]

Er is een pakketje naar u onderweg vanuit [land-herkomst]. Deze zending moet ingeklaard worden (dit wil zeggen dat bPost de invoerrechten, de btw en eventuele landere kosten berekent). Hiervoor hebben wij nog enkele gegevens van u nodig.

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens of documenten:

 • Het betalingsbewijs en/of factuur van uw zending

Als u kiest voor een digitale communicatie dan maakt u gebruik van de volgende link: www.bpost.be/douane-inklaring. Zo maakt u gebruik van de snelste manier om uw gegevens door te sturen. Het document uit de bijlage gebruikt u dan niet.

Als u ervoor kiest om ons de gevraagde documenten per email of per brievenpost te bezorgen dan kunt u deze, samen met het formulier uit de bijlage volledig ingevuld en ondertekend, opsturen naar:

of

 • Bpost Customs Clearance – Bedrijvenzone Machelen Cargo
  Gebouw 829C
  1830 Machelen

Hoe sneller wij deze documenten ter beschikking hebben, hoe sneller wij de inklaring kunnen doen en het pakje in het vrije verkeer kunnen brengen.

Als wij deze documenten niet binnen 1 maand na de verzending van deze brief ontvangen, wort de zending teruggestuurd naar de afzender of vernietigd, als dit zo werd aangevers door de afzender.

Afhankelijk van de waarde en de aard van uw zending kunnen btw, douanerechten en andere kosten verschuldigd zijn. U kunt de status van uw zending volgen op http://www.bpost.be/nl/home “Volg je pakket of aangetekende zending”. U Vindt hier ook het verschuldigde bedrag terug. Wij raden aan om gepast geld te voorzien, de postbode beschikt namelijk niet over Bancontact of wisselgeld.

Meer informatie over het Douaneprocess en de hieraan verbonden kosten kunt u vinden op www.bpost.be/douane

Met vriendelijke groet,
bpost Customs Clearance


Belangrijke inlichtingen

Op welke zendingen betaalt u heffingen?

Er moeten heffingen betaald worden voor alle zendingen uit een land dat niet tot het douane-m fiscaal- of accijnsgebied van de Europese Unie behoort, met uitzondering van de hierna vermelde vrijgestelde zendingen waarover geen douaneformaliteiten btw noch kosten inzake douaneformaliteiten betaald moeten worden.

Vrijgestelde zendingen:

 • Zendingen afkomstig uit een land buiten de Europese Unie waarvan de totale waarde van de inhoud niet meer dan 22 euro bedraagt, met uitzondering van alcoholische producten, parfums en toiletwater, tabak en tabaksproducten die uitgesloten zijn van deze vrijstelling (art. 23 en 24 van het Verordening (EG) nr. 1186/2009, art 18 van het K.B. nr. 7 inzake btw)
 • Niet-commerciële zendingen afkomstig uit een land buiten de Europese Unie rechtstreeks verzonden door een particulier naar een andere particulier, met een totale waarde van niet meer dan 45 euro (art. 25 tot 27 van Verordening (EG) nr. 1186/2009m art 44 van het K.B. nar. 7 inzake btw)

De aan de douane verschuldigde belastingen bij invoer van niet-vrijgestelde zendingen omvatten:

 • de douanerechten: deze worden geind voor zendingen met een waarde van meer dan 150 euro;
 • de btw die ingevoegde de invoer betaald wordt voor zendingen met een waarde van meer dan 22 euro (art. 24 van het btw Wetboek);
 • de eventueel accijnzen;
 • alsook eventueel de douane of andere bevoegde instanties opgelegde boetes, interesten en/of retributies.

Alle informatie betreffende de te betalen belastingen bij invoer kunnen worden geraadpleegd op http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/citizens/pakket.htm

De verschuldigde kosten aan bpost bij invoer van niet-vrijgestelde zendingen omvatten:

 • 24 euro voor het vervullen van de douaneformaliteiten voor niet-vrijgestelde zendingen met een waarde van maximaal 150 euro
 • 32 euro voor het vervullen van de douaneformaliteiten voor niet-vrijgestelde zendingen met een waarde van meer dan 150 euro
 • 32 euro voor het opmaken van een transitaangifte of een laat-volgen
 • 45 euro voor het opmaken van een GDB/Traces bij invoer
 • 45 euro voor het voorleggen van de zending bij een fytosanitaire controle bij invoer
 • 85 euro voor het indienen van een regularisatiedossier

Het Enig Administratief Document (EAD) wordt verzonden na ontvangst van de kosten. Dit geldt enkel voor belastingplichten waarbij het btw nummer vermeldt staat in de adresgegevens van de bestemmeling.

De btw, alle overige indirecte taksen, rechten en heffingen van welke aard ook (met uitslijting van de inkomstenbelasting en belastingen op winst) die thans en in de toekomst door gelijk welke overheid naar aanleiding van of in toepassing van deze dedouaneringsdienst zullen worden geheven, zullen ten laste zijn van de klant en in voorkomend geval invorderbaar bovenop genoemde prijs.

De klant erkent uitdrukkelijk dat de inontvangstneming van het pakket de toestemming inhoudt voor bpost om de inklaring in naam en voor rekening van de klant te doen.

Bereken hier de douanekosten die je kan verwachten voor zendingen buiten de Europese Unie.

 

Author Bio

Thank you for your interest in my blog! On this miniblog, I write mostly short (technical) blog posts that might interest other people. Read more about me or feel free to contact me.

 

One thought on “Betreft: Er is extra informatie nodig over uw pakketje uit het buitenland

 1. Beste,
  Mijn ref:CH116824011NL
  Ik heb mijn order geplaats op 02/06/21 bij AIIiExpres de vervoerkosten waren gratis.
  Nu zijn we al een maand verder en heb ik nog niet mogen ontvangen.
  Kunnen jullie mij weten te zeggen wat het probleem is a.u.b. ik heb mijn betaalbewijs al doorgestuurd.
  met vriendelijke groeten,
  Kris De Rop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *