Schrijfwijze: E-mail of email?

Het is e-mail ([ee-maj]) en niet email. En verder is het bijgevolg ook e-mailverkeer, e-mailserver en niet e-mail verkeer of e-mail server (met spatie). Het voltooid deelwoord van e-mailen is ge-e-maild. En nu niet meer fout schrijven, hé ;) Schrijfwijze: E-mail of email? was last modified: December 1st, 2014 by Thomas

 

Weergeven van ‘alle berichten’/’all mail’ in Outlook 2013 (Gmail account)

Het instellen van een Gmail account in Microsoft Outlook is relatief eenvoudig en kan via de volgende e-mail instellingen: E-mail: je e-mailadres (bijvoorbeeld [email protected]) Naam: je volledige naam (tip: gebruik hoofdletters) IMAP server (inkomende e-mail): imap.gmail.com IMAP poort: 993 SSL: ja, vereist SMTP (uitgaande e-mails): smtp.gmail.com SMTP poort: 465 of 587 SSL: ja, vereist SMTP Continue reading →