Wat riskeer je wanneer je te laat bent voor technische controle auto?

Elke auto in België moet naar de autokeuring. De overheid wilt namelijk dat elke wagen technisch in orde is, zodat eventueel gevaar vermeden kan worden. Tijdens zo een technische controle van je auto wordt gekeken naar een groot aantal zaken, zoals je remmen, de lichten, veiligheidsgordels, … Deze controle is een bevoegdheid van de gewesten: je hebt dus een Vlaamse, Brusselse en Waalse autokeuring instanties. Ben je te laat voor de technische auto keuring; wat moet je dan doen? Zijn er boetes, of kan dit geen kwaad?

Er zijn twee soorten van autocontroles:

  • Periodieke controle: om de zoveel tijd moet je verplicht naar de controle, zoals de jaarlijkse keuring als de auto ouder is dan 4 jaar.
  • Omstandigheidscontrole: bij bepaalde gebeurtenissen moet je ook naar de controle, zoals wanneer de auto tweedehands wordt verkocht (i.e. tweedehandscontrole).

Eerste keuring

De eerste keuring is een verplichte controle op het moment dat de auto 4 jaar oud is. Normaal gezien krijg je een brief die je uitnodigt om aan deze keuring deel te nemen.

Jaarlijkse keuring

De jaarlijkse keuring is een periode keuring of controle die geldt vanaf dat het voertuig 4 jaar en ouder is. Je zal dus het vijfde, zesde, zevende, … jaar naar de controle moeten zolang het voertuig is ingeschreven.

Er is echter een bonus systeem, dus mogelijk ben je vrijgesteld voor deze jaarlijkse keuring! Ben je vrijgesteld, dan maak je gebruik van het bonussysteem en dan moet je slechts om de 2 jaar de personenwagen laten keuren.

Onder bonussysteem verstaat men dat deze jaarlijkse periodiciteit tot op 2 jaar kan gebracht worden indien het voertuig aan alle volgende punten voldoet :

=> Een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid moet afgeleverd worden na de laatste periodieke keuring;
=> De kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen 100.000 kilometers ;
=> Het voertuig wordt tijdig voorgereden;
=> Het voertuig is maximaal 6 jaar oud;
=> Indien het voertuig een aanhangwagen trekt, de maximale toegelaten massa van deze mag 750 kg niet overschrijden.

Keuring na ongeval

Een specifieke controle van de auto kan gevraagd worden door een expert na een (zwaar) ongeval. Dit soort keuring gaat specifiek kijken naar de stuurinrichting, het chassis, de ophanging en de werking van de remmen.

Tweedehandskeuring

Ben je van plan je auto te verkopen, dan ben je verplicht om de auto te laten keuren alvorens je deze verkoopt. Je krijgt dan na de keuring ook de Car-Pass mee, wat verplicht is.

Te laat voor de technische controle?

De technische controle is belangrijk voor je eigen veiligheid en dat van anderen in het verkeer. Je zal dus altijd tijdig worden uitgenodigd om je auto te laten controleren bij de autokeuring bij jou in de buurt.

Ben je toch de keuring vergeten, dan ben je zeker niet alleen. Ongeveer een 15 tot 20 procent van alle personenwagen worden te laat aangeboden voor de periode (jaarlijkse of tweejaarlijkse) keuring die verplicht is.

Belangrijk te weten is dat je waarschijnlijk niet gedekt bent door de verzekering bij een eventueel ongeval als je met een niet gekeurde auto rond blijft rijden. Hoewel dit dus niet meteen een boete is, kan dit jouw zuur opbreken. Zelfs als je niet in fout bent bij een ongeval, kan de schuld toch bij jou worden gelegd.

Anderzijds kan je worden tegengehouden door de politie. Tijdens een alcoholcontrole kan gekeken worden of wanneer de auto voor het laatst de technische controle is gepasseerd. Je kan beboet worden en een PV kan worden opgesteld bij het ontbreken van een keuringsbewijs.

Ga dus zo snel mogelijk naar de keuring indien je nu al te laat bent voor de technische controle. Je zal een extra toeslag betalen: momenteel is dit 28,80 euro, al kan dit natuurlijk nog omhoog worden getrokken in de toekomst.

 

Author Bio

Thank you for your interest in my blog! On this miniblog, I write mostly short (technical) blog posts that might interest other people. Read more about me or feel free to contact me.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *