Termenlijst

Termenlijst

Academiejaar

De duur van een academiejaar is meestal 9 maanden. Het is de periode waarin les wordt gegeven en examens worden afgelegd nodig om 60 studiepunten te behalen.

Academische bachelor

bachelor op academische niveau waarmee je direct kunt doorstromen naar een master zonder schakelprogramma.

Afstandsonderwijs

onderwijs die afwijkt van het klassieke onderwijs omdat het bijna uitsluitend via multimedia gegeven wordt.

Bachelor

een studietraject van 180 studiepunten. Een bachelor programma wordt begroot op 3 academiejaren, maar dankzij de flexibilisering kan dit wat langer duren.

Bachelor na bachelor (BaNaBa)

een bachelor-opleiding die volgt na het behalen van een ander bachelor diploma.

Beursstudent

een student die voldoet aan de voorwaarden om een subsidie te krijgen van een overheid of een non-profit organisatie.

Credit

Credit komt van het Latijnse ‘credere’ dat toevertrouwen betekent. Als term binnen het hoger onderwijs staat credit voor 28 uur studie inspanning. Onder studie inspanning wordt zowel het volgen van les als het studeren bedoeld. Een bachelor opleiding bestaat uit 180.

Creditcontract

Een contract dat je afsluit met een instelling van hoger onderwijs. Met dit contract kun je kiezen om maar een beperkt aantal opleidingsonderdelen te volgen. Een creditcontract is bedoeld voor studenten die geen diploma willen behalen of voor studenten die het behalen van een diploma op een langere termijn willen realiseren.

Diploma

een getuigschrift dat je krijgt na het behalen van de nodige studiepunten na een bachelor of een master traject.

Erasmus

Desiderius Erasmus is de naam van een Nederlandse filosoof, theoloog en humanist uit de 16e Eeuw. In zijn tijd was het normaal dat studenten en docenten tussen verschillende Europese studenten reisden en les gaven en kregen in de lingua franca (toen nog frans). In het Europa van u was dit echter geen evidentie meer.
In het Bologna akkoord van de Europese unie is Erasmus de naam van een programma dat (terug) studenten de kans moet geven een academiejaar of een semester les of stage te volgen in een ander Europees land.
Eerder verworven competenties (EVC) Het geheel van vaardigheden, kennis, inzicht en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Mensen die bv een tijdje hebben gewerkt kunnen deze competenties aanhalen om zo vrijgesteld te worden voor een aantal opleidingsonderdelen.

Examen

een evaluatie activiteit, hier wordt de kennis van de student getest. Als de studdent slaagt voor een examen behaalt hij/zij credits.

Student

persoon die studeert. Meestal wordt hiermee bedoelt dat die persoon hoger onderwijs volgt aan een hogeschool of universiteit. In het secundair onderwijs spreekt men van een leerling.

Studiebeurs

zie studietoelage

Studiepunt

zie credit

Studietoelage

Een financiële steun van de overheid voor studenten. In Vlaanderen en Nederland subsidieert de overheid elke erkende instelling voor hoger onderwijs waardoor het inschrijvingsgeld laag blijft. Daarnaast hebben sommige studenten nog eens recht op een extra subsidie bv. een Erasmusbeurs; een subsidie voor Erasmus studenten.

Subsidie

Is een financiële bijdrage van de overheid
*subsidie voor studenten : zie studietoelage.

Professionele bachelor

bachelor die voorbereid op een beroep, het behalen van een masterdiploma is mogelijk mits een schakelprogramma.

Krediet

zie credit