Overzicht van enkele veelgestelde vragen met betrekking tot snelheidsboetes.

Wat is de tolerantiemarge?

Ingevolge een richtlijn van het College van Procureurs-generaal moet, om de verdere afhandeling van de vastgestelde overtreding te bepalen, van de gemeten snelheid de louter technische tolerantiemarge worden afgetrokken.

Deze bedraagt 6 km/u voor een gemeten snelheid tot en met 100 km/u en 6% voor een gemeten snelheid boven de 100 km/u.

Het gaat hier wel degelijk over de wettelijk maximum toegelaten marge bepaald bij K.B. 17/10/1997, en niet om de werkelijke foutmarge van de toestellen.

Hoe wordt een boete berekend binnen de bebouwde kom of in een zone 30?

Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf wordt bij een snelheidsoverschrijding tot 10 km/u een boete opgelegd van 50 euro.

Bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u, dan komt hier voor elke bijkomende km/u 10 euro bovenop.

Voorbeeld 1: je snelheid na correctie via de tolerantiemarge bedraagt 54km/u in een bebouwde kom (50km/u maximaal toegelaten), je wordt bijgevol beboet voor 50 euro.

Voorbeeld 2: je snelheid na correctie bedraagt 44km/u in een zone 30 (30km/u maximaal toegelaten), je wordt bijgevol beboet voor 50 euro + (4 * 10) = 50 euro + 40 euro = 90 euro. De uiteindelijk boete zal dus 90 euro bedragen.

Hoe wordt een boete berekend buiten de bebouwde kom of de autosnelweg?

Op alle wegen behalve binnen bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, wordt bij een snelheidsoverschrijding tot 10 km/u een boete opgelegd van 50 euro.

Bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u, dan komt hier voor elke bijkomende km/u 5 euro bovenop.

Voorbeeld 1: je snelheid na correctie via de tolerantiemarge bedraagt 127km/u op de autosnelweg (120km/u maximaal toegelaten), je wordt bijgevol beboet voor 50 euro.

Voorbeeld 2: je snelheid na correctie bedraagt 82km/u waar maximaal 70km/u is toegelaten, je wordt bijgevol beboet voor 50 euro + (2 * 5) = 50 euro + 10 euro = 60 euro. De uiteindelijk boete zal dus 60 euro bedragen.

Wanneer moet ik me verantwoorden bij de rechtbank?

Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf

Het is mogelijk dat je wordt gedagvaard voor de rechtbank wanneer je minstens 30km/u te veel reed (na aftrekking tolerantiemarge).

Alle andere wegen (autosnelweg, buiten bebouwde kom, ...)

Wanneer je 40km/u of meer te veel reed (na aftrekking tolerantiemarge), is het mogelijk dat je je moet verantwoorden voor de rechtbank.

Een verval recht tot sturen, een boete (typisch van 60 tot 3000 euro) alsook een intrekking van het rijbewijs zijn mogelijke gevolgen. Deze straffen kunnen al dan niet gecombineerd worden.

Kan ik beroep aantekenen tegen een boete?

Je kan een bezwaarschrift indienen tegen de boete die je ontving. Het parket kan dan twee acties ondernemen:

  • Aanvaarding van je bezwaar, je hoeft dus niets meer te betalen.
  • Weigering van je bezwaar. Hierop volgt een voorstel tot minnelijke schikking vanuit het parket. Hou er rekening mee dat je in dit geval met 10 euro ziet stijgen.

Indien je niet betaalt (en noch een bezwaarschrift indient), dan wordt je gedagvaard door de rechtbank. In dit geval wordt dan de strafmaat bepaald door de rechtbank. Bij elke boete via deze komt er wel nog een gerechtskosten bij.